Duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden


Uit de werkpraktijk van hoogbegaafde medewerkers blijkt dat er regelmatig conflicten voorkomen tussen hen en werkgevers, soms met langdurig verzuim of zelfs een arbeidsongeschiktheids­uitkering tot gevolg. En dat een belangrijke oorzaak, namelijk het niet (h)erkennen van hoogbegaafdheid en daarmee gepaard gaande hooggevoeligheid door werkgever en/of medewerker, onvoldoende wordt onderkend. Dit seminar voor werkgevers biedt de juiste handvatten om hoogbegaafde medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Over het seminar


Op 15 maart (in de Week van de Hoogbegaafdheid) organiseerden Jennifer Hanenberg, Pauline Coret en Noks Nauta het seminar Duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden.

Noks, Pauline en Jennifer

Ze hadden van de TU Delft een mooie zaal ter beschikking gekregen en dat was een zeer inspirerende omgeving. De doelgroep bestond uit HRM-en Arbo professionals, omdat die groep juist een verschil kan maken met behulp van de kennis over hoogbegaafdheid op het werk. Zowel voor de hoogbegaafde werknemers als voor het bedrijf om ze effectiever in te zetten en uitval te voorkómen. Degenen die zich hadden aangemeld waren grotendeels ook persoonlijk geïnteresseerd. Dat zijn vaak de mensen die veranderingen kunnen gaan doorvoeren, de voortrekkers.

In de introductie op het thema lieten ze onder andere een kort interview zien met een vrouw die vertelt hoe haar hoogbegaafdheid zich op haar werk uit. Dit interview is binnenkort via de site van het IHBV te zien.

Daarna konden de deelnemers reageren op drie stellingen:

Een hoogbegaafde werknemer heeft snel conflicten

Een hoogbegaafde werknemer heeft overal kritiek op

Een hoogbegaafde werknemer is sociaal onhandig

Stellingen

De stellingen nodigden uit tot levendige discussies in de deelgroepjes. Er bleek uit dat er al heel wat voorkennis was bij de deelnemers en dat er veel ideeën waren over het gedrag van hoogbegaafden op het werk én verklaringen voor hun gedrag.

Conflicten werden bijvoorbeeld niet alleen negatief gezien maar ook positief in verband gebracht met het zien van veel verschillende gezichtspunten en het opzoeken van grenzen door hoogbegaafden. De vermeende en vaak over gehoorde sociale onhandigheid werd bijvoorbeeld in verband gebracht met controle willen hebben en met het idee dat ze onhandig zijn gemaakt. Het overal kritiek op hebben komt voort uit betrokkenheid, zorgzaamheid en willen helpen en de opmerking werd gemaakt dat de kritiek van hoogbegaafden terecht is...


Noks Nauta gaf allereerst een uitleg van het Delphi-model van hoogbegaafdheid dat bij een aantal deelnemers al min of meer bekend was, maar ook veel eyeopeners teweeg bracht. Ook deelde ze enkele uitkomsten van een IHBV onderzoek: "wat zijn voor jou als hoogbegaafde ergerlijke werksituaties?" De resultaten worden momenteel verwerkt in een rapport.

Presentatie Noks


Jennifer Hanenberg Elders presenteerde het werkdrukmodel van TNO, waarmee ervaren werkdrukfactoren en risico's op verzuim heel handig bij elkaar worden gebracht. Zij paste dat toe op de specifieke behoeftes van hoogbegaafde werknemers. Ze gaf daarbij tien praktische tips om succesvol de dialoog met een hoogbegaafde werknemer aan te gaan, zoals "Ga UIT de procedure en IN gesprek".

Presentatie Jennifer


Pauline Coret presenteerde de KernTalentenmethode, die nu sinds enkele jaren in Nederland wordt gebruikt door daartoe opgeleide analisten. Deze methode wordt erg gewaardeerd door hoogbegaafden. Zij geven vaak aan dat zij zich in deze methode het meest herkennen. Juist omdat zij vaak meer sterke KernTalenten hebben dan gemiddeld. Ook zien we vaak dat zij door competenties te ontwikkelen ook op de kleine KernTalenten (de zogenaamde energieslurpers) nog op hoog niveau functioneren. Met een KernTalentenanalyse kan men betere keuzes maken voor studie en werk en daarmee burn-out en bore-out voorkómen.

Presentatie Pauline


Aan het einde van het seminar kwam de Delftse wethouder Stephan Brandligt langs en vertelde over de huidige arbeidsmarktsituatie. Er staan nog teveel mensen aan de zijlijn en we moeten zorgen dat ook getalenteerde mensen een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Wethouder Brandligt


Onder dankzegging voor zijn bijdrage en het aanbieden van het boek "Dag en nacht hoogbegaafd" ging deelnemers en sprekers naar de borrel met hapjes van de firma van Buiten. Daar werd flink genetwerkt!

Netwerken

Enkele reacties van deelnemers


Hartelijk dank voor het seminar gisteren. Ik vind dat jullie geweldig (pioniers)werk verrichten en ik hoop met jullie dat er spoedig geld beschikbaar komt voor degelijk wetenschappelijk onderzoek. Ik heb meteen de informatie gedeeld met collega's.

Geweldig seminar! Het gaf me taal om er in de praktijk als Manager L&D, coach en consultant weer verder mee te kunnen.

Het was een inspirerend seminar gisteren, food for thought! Dank voor de organisatie.

Bijzonder leerzaam en het kan heel erg preventief werken.

Wat fijn dat er nu aandacht is voor dit relatief onbekende onderwerp.

Het Delphi-model ga ik als analyse-/interventiemodel gebruiken.

Ik beveel dit seminar absoluut aan. 3 superspreeksters, die veel bijbrengen en erkenning geven.

Duidelijke uitleg. Er is te weinig bekend over hoogbegaafdheid, dus altijd uitdragen.

Sprekers


Foto Noks Nauta

dr. Noks Nauta

Bestuurslid van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

Bevordert deskundigheid bij hoogbegaafden en professionals omtrent hoogbegaafdheid

Foto Jennifer Hanenberg Elders

Jennifer Hanenberg Elders

Register bedrijfscounselor bij
Voorkom Onnodig Verzuim

Voor vitaliteit en duurzaamheid van uw mensen én uw organisatie

Foto Pauline Coret

Pauline Coret

Eigenaar van en kerntalentanalist bij KernKompas

Analyseert de KernTalenten van uw medewerkers


Neem contact met ons op!


Wilt u meer weten over het seminar, de inhoud of sprekers?
U kunt ons bereiken via telefoon en e-mail!

06‑20198897 (Jennifer) of 06‑51148393 (Pauline)

En u kunt ons volgen op Twitter via @duurzaamHB


Instituut Hoogbegaafdheid VolwassenenVoorkom Onnodig VerzuimKernKompas - Analyseert de KernTalenten van uw medewerkers